The Centre for structures and prestressing-References-Structure

Centar za konstrukcije i prednaprezanje-Reference

Odeljenje za projektovanje, nadzor i sanacije
2019.
 • Izveštaj o redovnom pregledu stanja mostova na teritoriji 17 gradskih opština, partija 1 (JP Putevi Beograd)
 • Veštačenje po predmetu P1716/15 Osnovnog suda u Kotoru (Osnovni sud u Kotoru)
 • Vršenje stručnog nadzora na izgradnji tri objekta u sklopu sajamskog kompleksa (DP Beogradski Sajam)
 • Elaborat o stanju konstrukcije objekta Muzej grada Beograda, Resavska 40b (Grad Beograd, Sekretarijat za investicije)
 • Projekat sanacije konstrukcije objekta Dom vazduhoplovstva u Zemunu (Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda)
 • Izveštaj o ekspertizi građevinske konstrukcije na seriji S300 u sklopu rafinerije Pančevo. (NIS a.d. Novi Sad)
 • Tehnički izveštaj o stanju kolektora u Karađorđevoj ulici u Beogradu (Bauwesen d.o.o. Lazarevac)
2018.
 • Ispitivanje probnim opterećenjem drumskih mostova na Auto-putu E-75, deonica: Grdelica – tunel Predejane : Investitor “AZVI” S.A. (West Gradnja d.o.o.)
 • Ispitivanje probnim opterećenjem drumskih mostova na autoputu E-80, deonica: Čiflik – Pirot : Investitor “AKTOR” A.T.E. (JAT tehnika d.o.o.)
 • Ispitivanje probnim opterećenjem drumskih mostova na autoputu E-75, deonica: Caričina dolina – tunel Manajle: Investitor “Integral Inženjering” (JP Putevi Srbije)
 • Ispitivanje probnim opterećenjem dalekovodnih stubova DV 2×110 kV u Kraljevu: Investitor JP EMS i “Energotehnika Južna Bačka” DOO (Narodna banka Srbije)
 • Ispitivanje stenskih ankera probnim opterećenjem na autoputu E-763, deonica: Lajkovac – Ljig, tunel “Brančići”: Investitor “Energoprojekt – Niskogradnja” A.D. (JKP Beograd put)
 • Ispitivanje stenskih ankera probnim opterećenjem na izgradnji novog železničkog tunela u Čortanovcima: Investitor “Mosmetrostroj” ogranak Beograd (MIND d.o.o.)
 • Ispitivanje nosivosti i deformabilnosti nadvratnih greda, Univerzum ciglana d.o.o, Aranđelovac (Sloboda Čačak)
 • Ispitivanje nosivosti podnih ploča izrađenih od kaljenog laminiranog dvoslojnog stakla probnim opterećenjem, Konkav konveks d.o.o, Dobanovci (KOTO d.o.o.)
 • Ispitivanje mehaničkih svojstava panela za smanjenje saobraćajne buke tipa Magnum MG 10 od profilisanog čeličnog lima sa ispunom od kamene vune, Unipromet d.o.o, Čačak (WEBER THERM ROBUSTO)
 • Ispitivanje mehaničkih svojstava panela za smanjenje saobraćajne buke tipa Magnum AC 10 od profilisanog čeličnog lima sa ispunom od kamene vune, Unipromet d.o.o, Čačak
 • Ispitivanje mehaničkih svojstava panela za smanjenje saobraćajne buke tipa Magnum AL12 od profilisanog aluminijumskog lima sa ispunom od kamene vune, Unipromet d.o.o, Čačak
 • Ispitivanje mehaničkih svojstava panela za smanjenje saobraćajne buke tipa Magnum AC 12 od profilisanog čeličnog lima sa ispunom od kamene vune, Unipromet d.o.o, Čačak
 • Ispitivanje otpornosti prefabrikovanih ošupljenih ploča od prethodno napregnutog betona tipa HCS 200 na silu smicanja, Put inženjering, Niš
 • Ispitivanje nosivosti i deformabilnosti instalirane balkonske ograde na zgradi Zemunske kapije u Zemunu, KOTO d.o.o, Beograd
 • Ispitivanje početne krutosti prstena cevi SUPERLIT GRP FW DN1600, Superlit Romania S.A., Romania